Chess Club 20-21Freshmen Enrollment 2021No-Shave November 2020Roland Smith Visit 10/2019Valentine Grams 2021Veteran's Day 2019Veteran's Day 2020